درباره مجله تانی بای

مجله تانی بای، مقالات اقتصادی و کسب و کار، اخبار استارتاپ ها، موفقیت، علم و تکنولوژی های جدید را مرور خواهد کرد و در مورد تفاوت بیزینس پلن و بیزینس مدل حرف خواهیم زد.