آزمون وسع عادلانه ترین روش برای پرداخت بسته معیشتی به خانوارها

به گزارش مجله تانی بای، شریعتمداری گفت: در پرداخت بسته حمایت معیشتی به دفعات زیاد آزمون وسع انجام می گردد تا از بین جمعیت کل، 60 میلیون نفری که واجد شرایط هستند، معین شوند.

آزمون وسع عادلانه ترین روش برای پرداخت بسته معیشتی به خانوارها

به گزارش ، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهل و یکمین گردهمایی کانون های بازنشستگی آموزش و پرورش استان های کشور که در تهران برگزار گردید، گفت: آزمون وسع در میان چندین روش مطرح، عادلانه ترین روش بوده و براساس آن خانوار های ضعیف تر و در دهک های پایین تر درآمدی برای بسته حمایت معیشتی تعیین شدند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با احتساب درصد خطا در آزمون صورت گرفته، قطعا 60 میلیون نفری که در این طرح قرار گرفته و مشمول شده اند نسبت به سایر افراد جامعه کم برخوردارتر بوده اند، این به معنی این نیست که سایرین ثروتمند و برخودارند، بلکه نشان دهنده این است که بخش زیادی از جمعیت کشور در سطوح متوسط به پایین درآمدی قراردارند.

وی با تأکید بر اینکه روش کنونی نسبت به سایر روش ها به عدالت نزدیک تر است، گفت: این آزمون به صورت مداوم و هر دو ماه یکبار انجام می گردد و در فرآیند اجرا به طور قطع درصد خطای آن کاهش می یابد، برهمین اساس هم اگر در ماه های آینده افرادی شامل طرح شوند، مجددا برای آن ها بسته حمایتی فعال خواهد شد.

شریعتمداری توضیح داد: در حال حاضر، 11 میلیون و 900 هزار خانوار ایرانی فاقد خودرو هستند و بخش اعظمی از جمعیت کشورمان مالک هیچ خانه و زمینی نیستند؛ بنابراین اگر خانواری به هر شکل دارای خانه و ماشین شخصی است و درآمد او از موارد اعلام شده بالاتر است، پس نسبت به بخش اعظم جامعه، برخوردار است، هرچند شرایط بسیار خوبی هم نداشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بازنشستگی یکی از مسائل مهم و اساسی کشور است، گفت: تبیین مسائل و مسائل پیشکسوتان جامعه یکی از اصول اساسی دولت است و قطعا اگر در این زمینه بی توجهی صورت گیرد، قابل قبول نیست و به ناامیدی در میان این قشر دامن می زند.

وی در ادامه تأکید کرد: شاغلان امروز، آینده خود را در بازنشستگان جامعه می بینند و خود این مساله جدی کشور است. برونداد مطالعات و آنالیز های علمی و پژوهشی نز نشان می دهد که مسائل استخراج شده با فاصله خیلی کم، مطابق با دغدغه های امروزی بازنشتگان است.

شریعتمداری، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را یکی از دغدغه های مهم جامعه مطرح نمود و گفت: در اولین بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، عدد بودجه کل چیزی حدود 470 هزار میلیارد تومان بود که تصور می شد با توجه به شرایط مالی کشور، بودجه خوبی تدوین شده است، اما وقتی شرایط تحریم و مسائل فروش نفت پیش آمد، این عدد در گام اول به 401 هزار، در گام دوم به 380 هزار و در نهایت به 301 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و منابع و مصارف کشور را دچار تغییر کرد.

شریعتمداری با بیان اینکه در ابتدا دولت پیشنهاد 6 هزار میلیارد تومانی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تقدیم مجلس نموده است، اضافه کرد: قطعا کانون های بازنشستگی در تعامل با مجلس و نمایندگان می توانند روندی را طی نمایند که به بهبود بودجه و اعتبارات این بخش یاری کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: قطعا بازنشستگان زیر فشار زیادی هستند و این موضوعی است که غیرقابل انکار است. برای همه ما شرایط بازنشسته عزیزی که فرزند دانشگاهی دارد یا حتی عائله مند معلول دارد قابل تصور نیست و همه کوشش ما رفع شدن مسائل است که امیدواریم با همدلی و همکاری در جهت کاهش مسائل گام برداریم.

شریعتمداری ادامه داد: پایین بودن افزایش حقوق و دستمزد نسبت به تورم طی سال های مختلف وجود داشته که دولت کوشش کرد در سال های اخیر این رویه را تغییر دهد، اما این دوسال با توجه به شرایط مالی و تحریم ها، افزایش حقوق بیش از تورم اتفاق نیافتاده و سال جاری هم این افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان 15 درصد درنظر گرفته شده است.

وی بیمه تکمیلی درمان را دغدغه دوم بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه مطرح نمود و با بیان اینکه بازنشستگان آموزش و پرورش ستون فقرات کشور هستند، گفت: در بحث بیمه تکمیلی با توجه به اینکه سهم بازنشستگان ثابت مانده و سهم صندوق بازنشستگی کشوری افزایش یافته، تاحدودی سقف تعهدات بهبود یافته، اما این میزان کفاف درمان بازنشستگان را با توجه به هزینه های درمان نمی دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری خواست تا با برگزاری نشست مشترک با نمایندگان کانون های بازنشستگی نسبت به ارائه راهکار جامع برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی آنالیز نمایند.

شریعتمداری، تاکید نمود: اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی از برجسته ترین چهره های علمی و مالی هستند و چند سال است که این هیات مدیره در حال فعالیت است و اگر مدیرعاملی هم انتخاب گردد باید زیر نظر این هیات مدیره کار کند.

وی توضیح داد: شخص آقای ایزدی سال ها رئیس هیات مدیره صندوق بوده اند و همین دوره، برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی که مهم ترین مسائل این صندوق از اصلاح امور جاری و ساختاری تا بحث های اکچوئری بوده بالاخره بعداز شش ماه به نتیجه رسیده و من برای اولین بار در جلسات متعدد چندساعته برای به خاتمه رسیدن این برنامه مهم شرکت داشتم و برنامه خوبی با یاری هیات مدیره و مدیران صندوق تدوین شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما با صندوقی روبرو هستیم که 17 درصد آورده آن از محل کسورات بازنشستگی و 5 درصد از محل سودآوری شرکت هاست و مابقی وابسته به بودجه عمومی و دولت است؛ بنابراین اینکه بیان گردد شرایط بد شرکت ها سبب این مسائل شده، مطلب درستی نیست.

شریعتمداری با تأکید بر اینکه جهت شفافیت خواسته من از مدیرعامل صندوق بازنشستگی بوده و این جهت در دوره سرپرست فعلی صندوق نیز با جدیت دنبال شده است، گفت: وقتی حق بیمه یک صندوق از ابتدای تشکیل تا به امروز عدد ثابت 22 درصد به جای 30 درصدی که در تامین اجتماعی و به صورت سه جانبه گرایی دریافت باشد، همین مسائلی را ایجاد می نماید که امروز با آن روبرو هستیم.

شریعتمداری با بیان اینکه عزل و نصب و مدیریت یک بنگاه کار مدیرعامل صندوق نیست و صندوق ها باید سهامداری نمایند، گفت: در برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی این مساله به خوبی تبیین شده و این صندوق نیز به زودی همانند تامین اجتماعی سیاست مدیریت سهام را به جای بنگاه داری کنونی اجرایی خواهد نمود.

وی یکی از مسائل بازنشستگان را خستگی در پیگیری امور اداری مطرح نمود و گفت: باید فرآیندی در بخش خدمات و ارتباط با بازنشستگان طراحی گردد تا شخص بازنشسته با کمترین مشکل و در کمترین زمان، خدمت مورد نظر خود را دریافت کند.

شریعتمداری همچنین انتخاب نماینده کانون های بازنشستگی هر استان را به عنوان مشاور امور بازنشستگی در مدیریت استانی صندوق بازنشستگی کشوری، مدیریت های استانی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش استان ها عاملی برای مشارکت بازنشستگان در امور و استفاده از دانش و تجربه گران قیمت این عزیزان دانست.

وی گفت: اگر این مراحل اجرایی گردد، می توان در شورای عالی رفاه نیز برای انتخاب مشاور استاندار در امور بازنشستگی به نتیجه رسید و این برنامه را عملیاتی کرد.

تهیه دستورالعمل و شیوه نامه استفاد از امکانات در اختیار ادارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ها، حمایت از انتها نامه های دانشگاهی مقطع ارشد و دکتری فرزندان بازنشستگان کشوری، استفاده از طرح های پژوهشی و کاربردی فارغ التحصیلان مقطع دکتری برای سیاست گذاری در حوزه رفاه، اشتغال و صندوق های بازنشستگی و همچنین حمایت از طرح های علمی کانون های بازنشستگی با محور بیان دغدغه ها استانی و منطقه ای کانون ها و ارائه راهکار مناسب، از جمله بحث های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست بود.

نعمت الله ایزدی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این نشست با اشاره به ساز وکار های پرداخت وام به بازنشستگان این صندوق گفت: با توجه به شرایط موجود و با تعامل بسیار خوب بانک صادرات به عنوان بانک عامل، اعتبار 2800 میلیارد تومان برای پرداخت وام 7 میلیون تومانی به 400 هزار نفر تصویب و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه کوشش شده تا عدالت در پرداخت این تسهیلات در دستور کار قرار گیرد، گفت: اتکای کامل به سیستم اتوماتیک که براساس اولویت های تعیین شده، افراد را واجد شرایط دریافت وام می داند از تغییراتی بوده که در این خصوص رخ داده است.

ایزدی با بیان اینکه با اعتبارات موجود، در حال حاضر می توان با همین شیوه عمل کرد، گفت: اگر بانک رفاه و توسعه تعاون در این زمینه همکاری نمایند قطعا می توان اعتبارات و سقف تسهیلات را تغییر داد.

ایزدی درباره بیمه تکمیلی درمان نیز گفت: کوشش ما این بوده که در شرایط فعلی سهم حق بیمه بازنشستگان افزایش پیدا نکند و از محل سهم صندوق، سقف تعهدات بهبود یابد. در بخش بیماران خاص و صعب العلاج نیز کوشش این است که هزینه ها تاجایی که امکان دارد پرداخت گردد و این عزیزان بامشکل روبرو نشوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 12 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: tani-buy.ir شناسه مطلب: 692

به "آزمون وسع عادلانه ترین روش برای پرداخت بسته معیشتی به خانوارها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آزمون وسع عادلانه ترین روش برای پرداخت بسته معیشتی به خانوارها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید